Business Analytics och optimering

Med full insyn i hela organisationen, blir det möjligt att ta hänsyn till det bredast möjliga spektrum av faktorer som kan påverka företagets fortlevnad och marginaler. Omfattande hantering av information och affärsanalysfunktioner på alla nivåer, från VD till slutanvändare, underbygger de bästa beslut som ska fattas. När kunskapen är isolerad i silor, kan man inte riktigt förstå alla dess konsekvenser, relationer och beroenden.